Profilaktyka 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS (pakiet bezpłatnych badań finansowanych z NFZ)

Profilaktyka 40 PLUS” to ogólnopolski program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który zakłada realizację badań diagnostycznych w celu wczesnego wykrywania chorób. Program skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły lub w roku przeprowadzenia badania ukończą 40 lat.

Badania dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn oraz pakiet wspólny

obejmują:

 • diagnostykę laboratoryjną krwi, moczu i kału
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serc

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP - badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serc

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP - badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serc
 • badania PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Jak zgłosić się na badanie:
 • wypełnij ankietę oceny czynników oceny ryzyka za pośrednictwem:
  twojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl <\br> lub infolinii 22 735 39 53 (godziny pracy: 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • system automatycznie wygeneruje e-skierowanie w wersji elektronicznej
 • zgłoś się do nas : 786-310-230 lub 571 330 330
 • przyjdź na badanie z dowodem osobistym

Świadczenia realizujemy na podstawie umowy z NFZ w placówce w Świeciu. ​
Centrum Medyczne Optima Care
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
rejestracja: 786-310-230 lub 571 330 330

Oficjalna strona informacyjna Ministerstwa Zdrowia : 
profilaktyka-40-plus